ul. Bożego Ciała 12, Kraków / telefon: (+48 12) 430 64 82 / e-mail: klub@pozytywka.pl
     Pozytywka - klub, kawiarnia, galeria
    Informacje o klubie
     

Pozytywka - cz??? kawiarniana / Informacje o klubie

   

W 2003 roku Pozytywka zaproponowa?a nowe standardy na klubowym Kazimierzu. Czyste wn?trza, oryginalny wystrój, dost?p do internetu gratis, unikalny ekspres do kawy. To wyró?nia?o Pozytywk? od poczštku i przetar?o szlaki dla nowych klubów powstajšcych w tej przyjaznej dzielnicy.

Dzi? Pozytywka to proste, nowoczesne formy, wygodne sofy, efektownie o?wietlony bar z unikalnym w skali Polski ekspresem do kawy. W podziemiach skrywajšcych cz??? klubowš magia kolorów na ?cianach, blisko 100 miejsc siedzšcych, drugi bar, parkiet do ta?ca, DJ-ka, oddzielona od reszty klubu palarnia, swobodna i dyskretna atmosfera.

Szukajšcy relaksu znajdš go w cz??ci kawiarnianej, która codziennie przed po?udniem ?šczy role kawiarni i galerii, wieczorami zapewnia klubowš atmosfer?, a w czasie weekendowych nocy przekszta?ca si? w sal? chillout-owš albo w miejsce spontanicznych imprez alternatywnych.

Pozytywka jest równie? galeriš, ukierunkowanš na wspó?czesnš fotografi?: elastyczna powierzchnia ekspozycyjna, profesjonalne o?wietlenie, wernisa?e organizowane co miesišc, wspó?praca z Muzeum Historii Fotografii i uczestnictwo w wa?nych wydarzeniach kulturalnych jak Miesišc Fotografii w Krakowie.

W menu na szczególnš uwag? zas?ugujš czekolady na goršco w kilkunastu smakach, szeroki wybór kaw, drinków klasycznych jak i firmowych. Dla amatorów s?odko?ci ciasta i pyszny zmro?ony mus truskawkowy, dla zg?odnia?ych trzy rodzaje tostów. Polecamy równie? oryginalne lane piwo irlandzkie Murphy's Stout.

W ka?dš ?rod? i sobot? od po?udnia go?cimy "Czarodziejk? z Kazimierza" - wró?k? Beat?, która tarotowi osobi?cie zawdzi?cza wiele, a swojš wiedzš i do?wiadczeniem dzieli si? ch?tnie ze wszystkimi potrzebujšcymi wsparcia lub porady. Zdolno?ci odziedziczy?a po dobrej jak wró?ka z bajki mamie i babce czarownicy, u której si? wychowywa?a.

Pozytywka jest otwarta codziennie od godziny 9:00. Do cz??ci klubowej zapraszamy w pištki i soboty od godziny 20:00. Zastrzegamy sobie prawo selekcji go?ci. Oba bary akceptujš karty p?atnicze. Happy Hours codziennie do godziny 19:00. Prasa codzienna, tygodniki i miesi?czniki do poczytania. Dla posiadaczy laptopów darmowy dost?p do internetu.

Dane kontaktowe:

Adres:   ul. Bo?ego Cia?a 12, Kraków
Telefon:   (+48 12) 430 64 82
E-mail:   klub@pozytywka.pl

Copyright © Pozytywka - klub, kawiarnia, galeria